Енергетичний словник

Є
ЄБРР
Європейский банк реконструкції та развитку. Інвестує в проекти, які сприяють переходу до відкритої ринкової економіки, а також розвитку приватної та підприємницької діяльності.
І
ІТП
індивідуальний тепловий пункт. Це комплекс автоматичних пристроїв, зазвичай розташований в підвальній частині будівлі і призначений для того, щоб приєднати внутрішньобудинкові системи теплоспоживання - опалення, гарячого водопостачання або вентиляції - до теплової мережі.
А
АЕС
атомна електростанція. Ядерна установка для виробництва електроенергіі, з використанням ядерного реактора, комплексу необхідних систем, пристроїв, обладнання та споруд.
Альтернативні види палива
будь-яке паливо, яке є альтернативою традиційним – газу, вугіллю, електроенергії тощо та яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.
Б
Балансуючий ринок електричної енергії
ринок, організований оператором системи передачі електричної енергії з метою забезпечення достатніх обсягів електричної потужності та енергії, необхідних для балансування в реальному часі обсягів виробництва та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень у об’єднаній енергетичній системі України.
Біопаливо
тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з біологічно відновлювальної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або в якості компоненту інших видів палива.
В
ВДЕ
відновлювальні джерела енергії. джерела безперервно відновлювальних в біосфері Землі видів енергії: сонячної, вітрової, океанічної, гідроенергії річок. Відновлювальні джерела енергії є екологічно чистими, вони не призводять до додаткового нагрівання планети.
ВЕС
вітряна електростанція. Це кілька вітроелектричних установок, зібраних в одному або декількох місцях і об'єднаних в єдину мережу. Перетворює вітрову енергію в електричну.
Внутрішньодобовий ринок електричної енергії
сегмент ринку, на якому купівля-продаж електричної енергії здійснюється безперервно після завершення торгів на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії.
Г
ГАЕС
гідроакумулювальна електростанція. Гідроелектрична станція, що використовується для вирівнювання добового графіка навантаження енергосистеми.
ГЕС
гідроелектростанція. Електростанція, яка використовує в якості джерела енергії енергію водних мас в руслових водотоках і припливних рухах. Гідроелектростанції зазвичай будують на річках, споруджуючи греблі і водосховища.
ГПЗ
газопереробний завод. Промислове підприємство, яке виробляє з природних і нафтових газів технічно чисті індивідуальні вуглеводні і їх суміші, скраплені гази, гелій, сірку і сажу. В Україні нафто- та газопереробні заводи виробляють зріджений газ, останні підпорядковуються АТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта», які є структурними підрозділами НАК «Нафтогаз України».
ГТС
газотранспортна система. Вона виконує дві основні функції: забезпечення природним газом внутрішніх споживачів, а також транзит природного газу через територію України у країни Західної та Центральної Європи.
Гарантований покупець
підприємство, що купує електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф.
Д
ДІЯРУ
державна інспекція ядерного регулювання України. Бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері використання ядерної енергії. Забезпечує додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки.
ДРС
державна регуляторна служба України. Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Добове балансування газу
це точне покриття попиту на газ його реальній пропозиції протягом однієї доби. Балансування передбачає подачу заявок від постачальників газу (імпортери та видобувні компанії) із зазначенням заявленого обсягу постачання газу в ГТС на наступну добу, а також отримання заявок від споживачів із зазначенням заявленого попиту.
Е
Електрична підстанція
електроустановка, призначена для перетворення та розподілу електричної енергії.
Електроенергія
вид енергії, джерелами якої може бути хімічна енергія, механічна енергія, наприклад, води чи вітру, ядерна енергія, теплова енергія, світлова енергія. До споживача електрична енергія поставляється через електромережу.
Електромережа
взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв та головних розподільчих щитів.
З
Зелений тариф
спеціальний тариф, за яким держава купує електроенергію, вироблену з відновлювальних джерел енергії (ВЕС, СЕС, міні-ГЕС, паливо на біомасі), за встановленими цінами.
Л
ЛЕП
лінія електропередачі. Призначена для передачі електроенергії, є одним з компонентів електричної мережі.
М
Магістральний газопровід
споруда, призначена для транспортування природного газу від місця видобутку або виробництва до пунктів споживання. Є одним із основних елементів газотранспортних систем. На кінцевому пункті магістрального газопроводу і кінцевих пунктах відгалужень від магістрального газопроводу газ надходить до газорозподільної станції. Поблизу кінцевого пункту магістрального газопроводу споруджуються підземні газосховища.
Міні ГЕС
мала гідроелектростанція, яка виробляє невелику кількість електричної енергії. Принцип роботи малих гідроелектростанцій нічим не відрізняється від принципу роботи станцій великої потужності.
Н
НКРЕКП
національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
НПЗ
промислове підприємство, яке виробляє з сирої нафти рідкі палива, мастила, бітум, нафтовий кокс, парафін, церезин, нафтохімічну сировину і т.д. Зараз в Україні працює тільки Кременчуцький НПЗ.
НПС
нафтоперекачувальна станція. Комплекс споруд та обладнання, що здійснюють і забезпечують процес транспортування нафти магістральними нафтопроводами.
Нафтогаз
національна акціонерна компанія є провідним підприємством паливно – енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України. Є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.
Нафтопровід «Дружба»
найбільший у світі нафтопровід. Збудований для транспортування нафти з Росії до країн Центральної та Західної Європи. Загальна довжина – близько 5200 км. Маршрут проводу проходить від Альметьєвська через Самару, Брянськ (Росія) до Мозиря (Білорусь), де розгалужується на дві гілки: північну (через Білорусь, Польщу та Німеччину) і південну (через Україну, Чехію, Словаччину й Угорщину). Український відрізок нафтопроводу експлуатує компанія «Укртранснафта».
Негативний небаланс
якщо обсяги спожитого природного газу споживачем є більшими, ніж замовлені у постачальника.
О
ОЕС
об’єднана енергетична система України. Сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики, що об'єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної та теплової енергії за їх централізованого управління.
ОРЕ
оптовий ринок електроенергії, , що створюється суб'єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору. За його умовами споживачі зможуть самостійно обирати постачальника електроенергії.
ОРЦ
оптова ринкова ціна. Це середня ціна електричної енергії протягом доби, фактична ціна електроенергії коливається кожної години доби.
ОСР
Оператор ринку
підприємство, яке відповідає за сегменти ринку електроенергії "на добу наперед" та "внутрішньодобового ринку".
П
ПЕК
паливно-енергетичний комплекс. Сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом і електроенергією. ПЕК здійснює видобуток і переробку різних видів паливних і енергетичних ресурсів — вугільних, нафтових, газових, ядерних, торфових, біологічних тощо. Основними складовими частинами комплексу є електроенергетика, нафтова, нафтопереробна, газова промисловості і вугільна промисловість.
ПЛ
повітряна лінія електропередачі. Система енергетичного обладнання, призначена для передачі або розподілу електричної енергії по проводах, що знаходяться на відкритому повітрі і прикріплені до опор або інших споруд.
ПСГ
підземне сховище газу. Це комплекс інженерно-технічних споруд, призначених для закачування, зберігання і подальшого відбору газу. ПСГ споруджуються поблизу траси магістральних газопроводів і великих газоспоживаючих центрів для можливості оперативного покриття пікових витрат газу.
ПУП
постачальники універсальної послуги. Захищена поставка електроенергії, на неї мають право побутові споживачі та суб'єкти малої підприємницької діяльності
Позитивний небаланс
якщо обсяги спожитого природного газу споживачем є меншими, ніж замовлені у постачальника.
Постачальник
суб’єкт, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання споживачу.
Постачальник останньої надії
компанія ,яка забезпечує електроенергією промислових споживачів у певний період часу на термін до 90 днів. Компанію-постачальника призначає держава у зв’язку з прийняттям закону «Про ринок електроенергії», зараз цю функцію виконує ДП «Укрінтеренерго». Підприємства, організації, установи, чия договірна потужність електроустановок перевищує 150 кВт, повинні були до 11 грудня 2018 року вибрати собі постачальника електроенергії і укласти з ним договір на ринкових умовах. Компанії, які залишилися без постачальника на новому ринку, автоматично стають клієнтами постачальника «останньої надії».
Північний потік-2
магістральний газопровід, який будується з Росії до Німеччини для поставок газу європейським споживачам. Проходить по дну Балтійського моря, довжиною понад 1200 км.
Р
Ринок «на добу наперед»
сегмент ринку, на якому здійснюється купівля‐продаж електричної енергії на наступну, за днем проведення торгів, добу за вільними конкурентними цінами.
С
СЕС
сонячна електростанція. Інженерна споруда, яке перетворює енергію сонячного випромінювання в електричну енергію.
Сонячна батарея
об'єднання фотоелементів, які перетворюють сонячну енергію в постійний електричний струм.
Т
ТЕС
теплова електростанція. Працює за рахунок спалювання вугілля, рідкого палива чи газу.
ТЕЦ
теплоелектроцентраль. Різновид теплової електростанції, яка не тільки виробляє електроенергію, але є джерелом теплової енергії в централізованих системах теплопостачання (у вигляді пари і гарячої води, в тому числі і для забезпечення гарячого водопостачання та опалення житлових і промислових об'єктів).
Трубопровід
інженерна споруда, призначена для транспортування газу або рідини, а також інших твердих речовин у вигляді суспензії під дією різниці тиску у різних перетинах.
Турецький потік
міжнародний проект газопроводу, який планується прокласти по дну Чорного моря з Анапського району Росії до Туреччини. Далі на кордоні Туреччини та Греції передбачалось будівництво газового хаба, через який газ прямував би до європейських країн. Його довжина складе близько 1100 км. Він буде складатися з двох ниток. Перша призначена для поставок газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.
У
Учасник ринку
загальна назва продавців і покупців оптового ринку електроенергії.
Ц
Центральне опалення
система опалення, при якій джерело тепла (котельня, ТЕЦ) розташоване, як правило, за межами опалювальних приміщень, тепло передається теплоносію, а теплоносій, після переміщення трубопроводами, передає тепло нагрівальним приладам, встановленим в окремих помешканнях.
Я
Ядерне паливо
речовини, які використовуються в ядерних реакторах для здійснення ланцюгової ядерної реакції поділу.