Судитись і не платити за розподіл газу: чи спрацює така схема?

У соцмережі фігурує така собі «інструкція», як почати судову тяжбу з облгазом на предмет відміни плати за розподіл (доставку) газу. Автор цієї ініціативи стверджує, що таким чином можна законно не платити цей тариф. 

Kosatka.Media звернулася до юристів із проханням прокоментувати пропоновану схему на предмет законності. Деталі розяснила Наталія Гутаревич, членкиня Ради Комітету Асоціації правників України з питань енергетики, нафти та газу. 

Ще раз про плату за розподіл (доставку)

Плата за доставку газу побутовим споживачам насправді є платою за забезпечення цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи та фізичної доставки газу до об'єкта споживача.

Надання такої послуги та плати за неї врегульовані нормами Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних мереж (далі – Кодекс ГРМ) та Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498 (далі – Типовий договір). Послуга з розподілу газу надається оператором газорозподільної мережі (далі – оператор ГРМ) на підставі договору, що укладений з кожним споживачем, і умови якого відповідають умовам Типового договору.

Кодекс ГРМ передбачає, що договір розподілу природного газу має бути укладений оператором ГРМ з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об’єкти яких підключені до/через ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності чи користуванні оператора ГРМ.

Що вимагається від споживача

Споживачі, у тому числі побутові споживачі, для здійснення ними санкціонованого відбору природного газу з ГРМ та можливості забезпечення постачання їм природного газу їх постачальниками зобов’язані укласти договір розподілу природного газу з оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого підключений їх об’єкт.

Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу не допускається.

Фактом приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема надання підписаної споживачем заяви-приєднання та/або сплата рахунку Оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу.

«Отже, якщо споживач здійснює відбір газу з мереж ГРМ та/або сплатив хоча б один рахунок за послугу з розподілу газу оператору ГРМ, то договір розподілу природного газу з оператором ГРМ є укладеним», – уточнила юрист.

Що вимагається від оператора ГРМ

Він зобов'язаний розміщувати на сайті чинні тарифи за послуги з розподілу природного газу та поточну редакцію тексту договору розподілу газу і Кодексу ГРМ, а у разі внесення до договору змін своєчасно їх публікувати в офіційних друкованих виданнях.

На підставі Кодексу ГРМ, оператор ГРМ зобов’язаний розміщувати на своєму вебсайті зокрема такі відомості:

1) перелік послуг, що надаються таким оператором, інформацію про тарифи та інші умови надання таких послуг, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до ГТС;

2) методологію визначення тарифів на послуги з розподілу природного газу та методологію встановлення плати за приєднання до ГРМ.

«У разі порушення цього обов’язку оператор ГРМ може бути притягнутий до відповідальності за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу», – звернула увагу юрист.

Порядок оплати тарифу

Порядок розрахунків між операторами ГРМ та споживачами врегульовано Кодексом ГРМ та Типовим договором.

Так, оплата вартості послуги оператора ГРМ з розподілу природного газу здійснюється споживачем за тарифом, встановленим Регулятором (НКРЕКП) для оператора ГРМ.

Тариф, встановлений Регулятором для оператора ГРМ, є обов'язковим для Сторін з дати набрання чинності постановою Регулятора щодо його встановлення.

«Оплата послуги є обов’язком споживача, за невиконання якого передбачена відповідальність – пеня в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу», – відзначила Гутаревич.

Крім того, у разі несвоєчасної та/або неповної оплати послуг за договором оператор ГРМ має право припинити/обмежити розподіл природного газу споживачу.

Причини подати в суд і чи дає це дозвіл не платити

Спори між споживачем і Оператором ГРМ вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів згідно умов Типового договору. У разі недосягнення між споживачем та оператором ГРМ згоди спірні питання вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством (наприклад, звернення зі скаргою на дії оператора ГРМ до Регулятора), у тому числі в судовому порядку.

«Наявність спору між споживачем і оператором ГРМ в досудовому порядку як правило засвідчується претензією/скаргою, яка містить перелік порушених прав/обов’язків відповідної сторони договору та вимогу відновити їх. Наявність спору не дає права стороні споживати послугу і не оплачувати її», – пояснила Гутаревич.

Запит на інформацію, що є публічною, не є ні претензією, ні скаргою, додала юрист. Такий запит може бути поданий на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» до розпорядника інформації, яким визнається суб'єкт господарювання, що займає домінуюче становище на ринку або наділений спеціальними чи виключними правами, або є природною монополією, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. Тобто така інформація може бути запитана лише у підприємства, що відповідає описаним умовам.

«Та в будь-якому випадку запит на інформацію не зупиняє дію рішення НКРЕКП про затвердження тарифу на розподіл газу для оператора ГРМ та не надає право споживачу не оплачувати отримані послуги з розподілу природного газу», – наголосила юрист.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом (в судовому порядку).

Які є підстави не платити і за що

Право не оплачувати послуги з розподілу газу за тарифом, що оскаржується споживачем, може виникнути у разі внесення Регулятором відповідних змін до рішення про затвердження цього тарифу або скасування такого рішення Регулятора в судовому порядку.

На час розгляду справи до прийняття рішення суд має право в рамках забезпечення позову за обґрунтованим зверненням споживача зупинити дію відповідної постанови Регулятора, що означатиме право споживача не сплачувати послугу за оскаржуваним тарифом до прийняття судом рішення у справі.

«Однак в будь-якому випадку мова не йде про право повного зупинення оплати послуг з розподілу, що спожиті або продовжують споживатися. Це лише можливість зупинити дію оскаржуваного тарифу на послугу. При цьому, навіть у разі наявних законних підстав не сплачувати послугу за оскаржуваними тарифами, такі послуги повинні оплачуватись за тарифами, що діяли до оскаржуваних тарифів, або будуть діяти після внесення змін до оскаржуваної постанови Регулятора», – уточнила Гутаревич.

Простіше кажучи – можна оскаржити розмір тарифу, але не факт його наявності і обв'язок платити.

Якщо споживач має намір відмовитися від послуг з розподілу природного газу, що означає припинення споживання газу з газорозподільних мереж, він має ініціювати розірвання договору про розподіл газу, завчасно повідомивши про це оператора ГРМ, та в будь-якому випадку здійснивши розрахунок за фактично спожиті послуги.

 

Теги: газ, тарифи, суд, оператор ГРМ

Читайте також

Суд дозволив затримати ексміністра енергетики Демчишина: у чому його підозрюють
Білорусь перекриє збитки від санкцій дешевим російським газом
В ДП «Оператор ринку» знову новий очільник